Хууль эрхзүйн баримт бичгүүд

Хууль эрхзүйн баримт бичгүүд

ХУУЛЬ:

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ:

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2018 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр, 
Онцгой албан татварын тухай хуулийн 6.7, Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

ТӨРӨӨС ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2018 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр

ТӨРӨӨС ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2027) Засгийн газрын 2018 оны 169 дүгээр тогтоолын хавсралт

 

САЙДЫН ТУШААЛ:

МОНГОЛ УЛСЫН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ    (2018 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр )     (Дугаар А/08)     ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ НАРИЙВЧИЛСАН ЖУРАМ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/08 дугаар тушаалын хавсралт