ШИНЭ ХОВД ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ШИНЭ ХОВД ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

"ШИНЭ ХОВД - 2030" ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ШАТАНД ХҮРГЭХ ТӨСЛҮҮД:
• Үйлдвэрлэлийн-29 төсөл
• ХАА-н үйлдвэрлэл- 13 төсөл
• Дэд бүтцийн- 9 төсөл
• Үйлчилгээ,аялал- 8 төсөл
• Нийгэм, хотын хөгжил-8 төсөл
нийт 67 төсөл.